dla pracodawcy

MKM KADRY


ikona dla pracodawcy

Jesteśmy inni niż wszyscy. Nie jest naszym celem wmawianie naszym Klientom, iż kolejny kandydat niespełniający założeń rekrutacji to dla nich jedyne wyjście. Nie będziemy naciągać faktów dla potrzeb konkretnej sprawy. O przedstawieniu CV klientowi decyduje obiektywny system informatyczny specjalnie zaprojektowany dla zaawansowanych potrzeb rekrutacyjnych.   Pracodawca określa konkretne cechy przyszłego pracownika, jego doświadczenie, zainteresowania . Pracownik natomiast poprzez wypełnienie swojego profilu a także zestawu testów opisuje siebie.   W przypadku spotkania się oczekiwań z możliwościami kojarzony jest z pracodawcą.  Zautomatyzowane podejście, szczególnie w początkowej fazie rekrutacji pozwala na pozbycie się niepotrzebnych na tym etapie wpływów subiektywnych ocen.  Rekrutacja przeprowadzona w zaproponowany sposób oszczędza czas potencjalnemu pracodawcy, pozwala na analizę kandydatów dobranych już według odpowiednich kryteriów. Dla potencjalnego pracownika jest gwarancją, iż nie trafi na spotkanie rekrutacyjne z przypadku. Rekrutacja elektroniczna połączona z osobistym kontaktem pracownik-pracodawca w ostatniej fazie to bardzo skuteczne narzędzie wpływające na zmniejszenie fluktuacji.

Oferujemy usługi w zakresie:

Rekrutacja

Prowadzimy kampanie ogłoszeniowe mające na celu pozyskanie kandydatów zainteresowanych przyjęciem zaproponowanej oferty pracy. Chętnie  służymy radą oraz współredagujemy treść zamieszczanych ogłoszeń w celu maksymalizacji zainteresowania ofertą wśród grupy docelowej.

Selekcja

W sposób w pełni zautomatyzowany dobieramy na podstawie profili oraz wyników testów kandydatów, którzy zostaną zaprezentowani potencjalnym pracodawcą. Kandydaci wybierani są z bazy danych będącej w dyspozycji MKM Kadry.

Analiza stanowiskowa

Jest to działanie wykonywane przed rzeczywistą rekrutacją na podstawie danych przesłanych przez klienta. Pozwala to stworzyć dokładny profil stanowiska, zakres obowiązków i  kompetencji, a w konsekwencji przygotować profil pożądanego kandydata

Poszukiwania bezpośrednie

Usługa polegająca bezpośrednim dotarciu do osób, które odpowiadają profilowi pożądanego kandydata. Osoby te są wybierana na podstawie analizy pracowników konkurencji lub wskazywane przez klienta.

Analiza kulturowa

Podstawą efektywności pracowników  jest atmosfera panująca w firmie,  zasady i wartości jakimi się kieruje.  Usługa polega na analizie kultury organizacyjnej, wskazaniu jej pozytywnych cech, ale także obszarów wymagających  poprawy oraz sposobów przeprowadzenia zmian.

Systemy motywacyjne

Projektujemy efektywne systemy motywacyjne  uwzględniające specyfikę branży, możliwości finansowe klienta jak również spójność z kulturą organizacyjną.  Zajmujemy się także korektą już istniejących systemów motywacyjnych. 

Cennik

Usługi

 Opłata za jedną wewnętrzną kampanię rekrutacyjną

Oznacza prezentację ogłoszenia Zleceniodawcy na portalu Zleceniobiorcy przez dowolny okres wskazany przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega prawo do likwidacji ogłoszenia po roku od czasu jego publikacji.


Opłata za jedną kampanię rekrutacyjną

Oznacza prezentację ogłoszenia Zleceniodawcy na portalu Zleceniobiorcy przez dowolny okres wskazany przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega prawo do likwidacji ogłoszenia po roku od czasu jego publikacji. Dodatkowo ogłoszenie zostanie wyemitowane na jednym z wiodących portali ogłoszeniowych na zasadach zawartych w regulaminach niniejszych portali.


Opłata za miesiąc dostępu do modułu e-Rekrutacja

Oznacza prezentację ogłoszenia Zleceniodawcy na portalu Zleceniobiorcy przez dowolny okres wskazany przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega prawo do likwidacji ogłoszenia po roku od czasu jego publikacji. Zleceniodawca ma prawo w okresie miesiąca od zakupu usługi opublikować dowolną liczbę ogłoszeń. Warunkiem publikacji jest pisemne oświadczenie na wniosek Zleceniobiorcy o przeznaczeniu danej oferty pracy na potrzeby zleceniodawcy ogłoszenia. W przypadku publikacji ofert niesłużących znalezieniu pracownika na potrzeby zatrudnienia w firmie Zleceniodawcy obliguje się on do zapłaty na rzecz zleceniodawcy kwoty 1000 PLN za każde stwierdzony przypadek. Zleceniobiorcy przysługuje także uprawnienie do pobierania nielimitowanej ilości danych kandydatów spełniających kryteria zamieszczanych ofert pracy pozyskanych z wewnętrznej bazy danych.


Opłata za miesiąc dostępu do modułu e-Rekrutacja wersja rozszerzona

Oznacza prezentację ogłoszenia Zleceniodawcy na portalu Zleceniobiorcy przez dowolny okres wskazany przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega prawo do likwidacji ogłoszenia po roku od czasu jego publikacji. Zleceniodawca ma prawo w okresie miesiąca od zakupu usługi opublikować dowolną liczbę ogłoszeń. Warunkiem publikacji jest pisemne oświadczenie na wniosek Zleceniobiorcy o przeznaczeniu danej oferty pracy na potrzeby zleceniodawcy ogłoszenia. W przypadku publikacji ofert niesłużących znalezieniu pracownika na potrzeby zatrudnienia w firmie Zleceniodawcy obliguje się on do zapłaty na rzecz zleceniodawcy kwoty 1000 PLN za każde stwierdzony przypadek. Zleceniobiorcy przysługuje także uprawnienie do pobierania nielimitowanej ilości danych kandydatów spełniających kryteria zamieszczanych ofert pracy pozyskanych z wewnętrznej bazy danych. Dodatkowo trzy wybrane ogłoszenia zostaną wyemitowane na jednym z wiodących portali ogłoszeniowych na zasadach zawartych w regulaminach niniejszych portali.


Opłata za dane kontaktowe kandydatów z bazy

Oznacza opłatę za przekazanie danych kontaktowych kandydata, którym zainteresowany jest Zleceniodawca na podstawie otrzymanego CV wygenerowanego z systemu na podstawie kryteriów założonych przez Zleceniodawcę.

1000,00 PLN


1900,00 PLN


5000,00 PLN


8000,00 PLN


350,00 PLN


projekt współfinansowany
więcej >