projekt wspfinansowany

„Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy rekrutacji i selekcji w MKM Kadry Sp. z o.o.”

BENEFICIENT

MKM KADRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Numer projektu

UDA­POIG.08.02.00­32­028/13­00

Wartość projektu: 319 350 ,00 PLN

Kwota współfinansowania projektu: 205 345,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 1.02.2014 - ­28.02.2015

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 POIG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”


projekt współfinansowany
więcej >